Hướng dẫn sử dụng

Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều có sách hướng dẫn sử dụng. Bạn có tải xuống thông qua phần tra cứu tiếp theo.

Nhập vào tên kiểu máy mà bạn đang cần tìm kiếm (VD: HC490ME)

Nếu bạn không biết chính xác model máy, bạn có thể xem trên tem dán trên sản phẩm.

Vui lòng nhập ít nhất 03 ký tự đầu tiên của kiểu máy mà bạn đang cần tìm kiếm.

Hướng dẫn sử dụng ở dạng file PDF. Do đó, đòi hỏi máy vi tính của bạn phải được cài đặt phần mềm Acrobat Reader. Nhấn vào đây để tải miễn phí phần mềm này.